Τετάρτη, 10 Μαρτίου 2010

Τα παιδιά πάντα δεμένα στα παιδικά καθίσματα

Κι αυτό ας γίνει κατανοητό απ'όλους μας...ας γίνει κανόνας...διαφορετικά εκθέτουμε με την αμέλεια ή την αδιαφορία μας τα παιδιά σε κίνδυνο!

Ζώνη ασφαλείας,λοιπόν,στα παιδιά ! και ,βέβαια, παιδικό κάθισμα !